Mgr. Ladislava Zezulková

E-mail

Telefon

Konzultační hodiny

středa 9:00 - 9:40, čtvrtek 14:10 - 15:00, dále po domluvě

Poslední články autora:

Výlet na Lysou horu

Výlet na Lysou horu

V pátek 10. června jsme si vyšlápli na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Vlakem jsme dojeli do Frýdlantu a pak autobusem na parkoviště u Rajské boudy. Počasí sice turistice nepřálo a pršelo jen se lilo, ale nám to vlastně moc nevadilo. Za dvě hodiny jsme se už sušili v hotelu Bezruč a dopřáli si teplou polévku… číst dále…

Dny Evropy v 6.B

Po dva dny se třída 6.B proměnila na Belgii. Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. dubna jsme si v celoškolním projektu užili krásné prezentace tříd. Postupně jsme viděli, jak se žije v Bulharsku, na Slovensku, v Rumunsku, Řecku, na Maltě, v Litvě a Estonsku a taky v Irsku a Polsku. Naše třída připravila hezkou… číst dále…

Den prevence v 6. B

V pondělí 11. dubna jsme věnovali pozornost prevenci patologických jevů ve škole. Hlavním tématem byla šikana, její příčiny, důsledky, její rozpoznání a chování. V prvních dvou vyučovacích hodinách se žáci zabývali šikanou společně s lektorkou ostravské společnosti Renarkon, která dlouhodobě spolupracuje s naší školou. V dalších dvou vyučovacích hodinách jsme téma ještě společně rozvinuli.

Otevíráme třídní knihovničku

Jak podpořit četbu dětí na druhém stupni? Taky si tím lámete hlavu? Napadlo mě uvést do života ve třídě vlastní třídní miniknihovnu, ze které si děti mohou volně půjčovat knihy, které svou četbou již ověřili jejich spolužáci. Prostě knihy, které už někdo přečetl a byly moc dobré. Knihy přece nemají ležet v knihovně, ale mají… číst dále…

Konzultace

V úterý 11. ledna 2022 od 16:30 budete mít možnost konzultovat prospěch a chování Vašich dětí online v prostředí Teams (účet Vašich dětí). O prospěchu budete informováni dále prostřednictvím žákovských knížek. Obecné informace organizačního charakteru Vám zašlu na Váš e-mail. Mgr. Ladislava Zezulková, třídní učitelka

Vánoční dílny

Rok se sešel s rokem a už jsou tady zase prosincové dny a v naší základní škole vánoční dílny. Letos jsme zvolili hned několik výrobků: svícny z pistáciových skořápek, perličkové andílky, patchworkové vánoční koule a zasněžené zdobené svícny. Celé čtyři hodiny žáci pracovali na svých výrobcích, které si poté odnesli domů pro radost sobě i… číst dále…

Den prevence v 6. B

Jako každý rok se na naší škole konal den prevence, zaměřený na předcházení patologického chování žáků ve škole, jako je šikana, nevhodné chování na sociálních sítích, záškoláctví, užívání návykových látek apod. V šesté třídě byl pro děti nachystán program na podporu dobrých vztahů ve třídě. První dvě vyučovací hodiny jsme společně pracovali v komunitním kruhu… číst dále…

Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti se třídní schůzky přesouvají na úterý 30. 11. 2021. Třídní schůzky proběhnou on-line v systému Microsoft Teams od 16.30. Pozvánku obdržíte na účty Vašich dětí v určeném dni. Děkuji za pochopení. Budu se těšit na Vaši účast Ladislava Zezulková, třídní učitelka

Projekt k 60. výročí školy

V pátek 1. října jsme slavili 60. výročí založení naší školy netradičním způsobem. Každá třída na škole si vylosovala desetiletí, kterým si škola prošla. To zpracovala následně podle vlastní fantazie. Třídy z druhého stupně vytvořily dvojici s vylosovanou třídou z prvního stupně a v pátek si svůj program předvedly. Naší třídě byla přidělena devadesátá léta…. číst dále…