Mgr. Ladislava Zezulková

E-mail

Telefon

Konzultační hodiny

středa 9:00 - 9:40, čtvrtek 14:10 - 15:00, dále po domluvě

Poslední články autora:

Projektové dny – Hrdá škola

Jak ještě lépe poznat školu, kam denně docházím, učím se v ní a trávím čas s kamarády? Ve čtvrtek 29. 9. a v pátek 30. 9. k tomu měli žáci sedmých tříd ideální příležitost při projektových dnech Hrdá škola. Společně s kamarády ze 7. A a 7. C zažili dva aktivní dny plné úkolů a… číst dále…

Pomůcky v 7. ročníku

Ve většině předmětů mohou žáci pokračovat v loňských sešitech. Dále uvádím i ceny pracovních sešitů, náklady hradí žáci, ale nákup zajišťuje škola. Český jazyk               sešity z loňského roku (564) – literatura, mluvnice, sloh          Pracovní sešity 90,- Kč Angličtina                  2 x 564                                                            Pracovní sešit 180,- Kč Němčina                    1×564                                                             Pracovní sešit 171,- Kč Ruština                      2×544                                         … číst dále…

Třídní schůzky

Vážení rodiče, dne 6. 9. 2022 od 16.30 se uskuteční ve třídě 7. B tradiční úvodní třídní schůzky, na které Vás srdečně zvu. Program: obecné organizační záležitosti, školní řád, organizace školního roku, omlouvání žáků. Nově obdržíte nové heslo k aplikaci Bakaláři. V tomto prostředí nově zavádíme i možnost omlouvání (Komens) žáků. Vše vysvětlím na třídních… číst dále…

Organizace 1. a 2. 9. 2022

Milí žáci, vážení rodiče, vítejte ve školním roce 2022/2023. Níže uvádím informace, jak budou organizovány první dva dny školy. 1. 9. 2022 – 8.00 – 9.40 – třídnické práce, výdej obědů ve ŠJ od 11.45 hodin – 14.00 hodin. 2. 9. 2022 – 8.00 -12.20, třídnické práce. Po ukončení vyučování odvádí třídní učitel žáky obědvající… číst dále…

Výlet na Lysou horu

Výlet na Lysou horu

V pátek 10. června jsme si vyšlápli na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Vlakem jsme dojeli do Frýdlantu a pak autobusem na parkoviště u Rajské boudy. Počasí sice turistice nepřálo a pršelo jen se lilo, ale nám to vlastně moc nevadilo. Za dvě hodiny jsme se už sušili v hotelu Bezruč a dopřáli si teplou polévku… číst dále…

Dny Evropy v 6.B

Po dva dny se třída 6.B proměnila na Belgii. Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. dubna jsme si v celoškolním projektu užili krásné prezentace tříd. Postupně jsme viděli, jak se žije v Bulharsku, na Slovensku, v Rumunsku, Řecku, na Maltě, v Litvě a Estonsku a taky v Irsku a Polsku. Naše třída připravila hezkou… číst dále…

Den prevence v 6. B

V pondělí 11. dubna jsme věnovali pozornost prevenci patologických jevů ve škole. Hlavním tématem byla šikana, její příčiny, důsledky, její rozpoznání a chování. V prvních dvou vyučovacích hodinách se žáci zabývali šikanou společně s lektorkou ostravské společnosti Renarkon, která dlouhodobě spolupracuje s naší školou. V dalších dvou vyučovacích hodinách jsme téma ještě společně rozvinuli.

Otevíráme třídní knihovničku

Jak podpořit četbu dětí na druhém stupni? Taky si tím lámete hlavu? Napadlo mě uvést do života ve třídě vlastní třídní miniknihovnu, ze které si děti mohou volně půjčovat knihy, které svou četbou již ověřili jejich spolužáci. Prostě knihy, které už někdo přečetl a byly moc dobré. Knihy přece nemají ležet v knihovně, ale mají… číst dále…

Konzultace

V úterý 11. ledna 2022 od 16:30 budete mít možnost konzultovat prospěch a chování Vašich dětí online v prostředí Teams (účet Vašich dětí). O prospěchu budete informováni dále prostřednictvím žákovských knížek. Obecné informace organizačního charakteru Vám zašlu na Váš e-mail. Mgr. Ladislava Zezulková, třídní učitelka