Reedukace

Předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence začnou probíhat od 1. 10. 2020.