Předmět speciálně pedagogické péče (reedukace)

Od 19. 9. 2022 bude zahájena výuka předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciální pedagožky Mgr. Kateřiny Coufalové. Rozvrhy předmětu budou předány osobně žákům.

Mgr. Kateřina Coufalová