Poslední články autora:

Informace o programu primární prevence v naší třídě

termíny: 4. 5., 25. 5., 8. 6. – vždy první dvě vyučovací hodiny Vážení rodiče,v následujícím období bude ve třídě Vašeho dítěte probíhat program primární prevence zaměřený na podporu klimatu třídy a vztahové roviny mezi žáky. Program bude realizován metodiky prevence Pedagogickopsychologické poradny, Ostrava – Zábřeh, p. o. Program primární prevence bude uskutečňován dle vyhlášky… číst dále…

Den prevence

Ve středu 15. 3. k nám dorazil pracovník Renarkonu, se kterým jsme strávili první dvě vyučovací hodiny. Probírali jsme téma netolismus – tedy závislost na moderních technologiích. Bavili jsme se o zneužívání sociálních sítí a nebezpečí anonymity na internetu. Lektor Renarkonu byl excelentní a dokázal s citem hovořit o těžkých tématech. V druhé části dopoledne… číst dále…

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

Je to tak, vyhlašuji třídní kuchařskou soutěž! Nechť se stoly prohýbají pod pochutinami, nad kterými by kulil zrak i šéf Pohlreich. PRAVIDLA Ve čtvrtek 2. 3. ve 20:00 zveřejním na stránkách třídy všechny fotografie s číslem a spouští se tajné hlasování, opět pomocí e-mailu. Posílejte číslo pokrmu, který se vám nejvíce líbil + číslo jídla,… číst dále…

TŘÍDNÍ NEWSLETTER I.

Tak je to tady – škola startuje za 3, 2, 1 teď! Začátek školy je spojený se spoustou informací, proto se pohodlně usaďte a pusťte se do čtení. Co se bude dít 1.a 2. 9. ve čtvrtek se sejdeme v 8:00 v naší třídě. Rozdáme si žákovské knížky a seznámíme se se školním řádem. V cca 9:40 se… číst dále…

Život pod lupou

Dne 17. 6. jsme v hodině prvouky vyrazili pozorovat kvítí a drobné živočichy. Využili jsme tak krásného slunečného počasí a toho, že květinky krásně kvetou.

Co nás čeká do konce roku

21. a 22. 6. – Potravinová sbírka Aktuálně v rámci farnosti a obce Stará Bělá pomáháme už více než 100 uprchlíkům z Ukrajiny. Jedná se hlavně o matky s dětmi, které jsou ubytované v rodinách, obecních bytech nebo jsou v pronájmu. Ač je z nich velká část již zaměstnána, pracují často jen za minimální mzdu nebo na… číst dále…

Čtení nuda není

V rámci spolupráce prvních a devátých tříd jsme se dneska sešli 4. vyučovací hodinu, aby prvňáčci deváťákům ukázali, jak se za školní rok naučili číst. Každý deváťák měl na starost jednoho mladšího kolegu. Dvojice si našla pro četbu vhodné místo (lavičku, altánek, posezení v trávě…). Objevily se zde různé čtenářské strategie (střídání po větách, odstavcích… číst dále…

Peče 6.B a 6.C !

Ve čtvrtek 12. května do naší školní kuchyňky zavítala paní Markéta Tomášková, která soutěžila v „Peče celá země“. Děvčata si připravila řadu otázek týkajících se natáčení a umístění se paní Markétky v soutěži. Protože je soutěž o pečení, krom diskuze se i peklo. Paní Markéta si připravila „crumble“ – dezert pocházející z Britských ostrovů, který se skládá z… číst dále…

Přání ke Dni matek v 5.B

Cesta kolem Evropy za dva dny

Ve čtvrtek a pátek 28. – 29. 4. jsme se vydali na cestu evropskými zeměmi. Navštívili jsme Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Belgii, Řecko, Maltu… a dokonce nás to ani nic nestálo! V rámci projektu Dny Evropy si každá třída vyzdobila učebnu v duchu země, kterou si vylosovala. Zároveň každá třída navštívila zbylé ročníky a podívala se,… číst dále…