Poslední články autora:

Šablony II. pro ZŠ Ostrava-Stará Bělá CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009507

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvníh stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního štupně podpory musí být ve škole identifikováni po… číst dále…

Reedukace

Předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence začnou probíhat od 1. 10. 2020.

Základní informace

Mgr. Kateřina Coufalová Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 – 15:30 po předchozí domluvěE-mail: coufka@zsjunacka.cz Mgr. Kateřina Bílková Konzultační hodiny: po předchozí domluvěE-mail: bilkka@zsjunacka.cz Práce školního speciálního pedagoga: Vytváří podmínky pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické intervence. Připravuje podmínky… číst dále…

Přehled kroužků 2020/21

Přehled aktuální nabídky kroužků pro školní rok 2020/21 stahujte zde.

Žákovské sympozium

Ve středu 4. prosince se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě, které organizoval spolek Rizika internetu a komunikačních technologií „Nebuď oběť“ pod vedením Mgr. Lukáše Látala a Ing. Martina Pokorného, MBA.  Akce se konala na Úřadu MSK v sále zastupitelstva a měla velmi kvalitní úroveň. Vystupovali zde žáci základních a středních… číst dále…

Den matek

V úterý 7. května jsme na naší škole slavili Den matek. Při této příležitosti byla letos opět vyhlášena pekařská soutěž, tentokrát s tématem – Starobělské recepty s vůní čokolády. Soutěže se zúčastnilo 36 soutěžících, kteří nám donesli ochutnat výborné pečené i nepečené moučníky. Vůbec nebylo lehké určit vítěze. Školní parlament ráno poctivě ochutnal všechny skvělé výrobky, připojil k nim… číst dále…

Školní parlament

V letošním školním roce bude opět na naší škole působit školní parlament, který u nás už funguje od roku 2010. Do parlamentu si každá třída (počínaje třetí třídou) volí dva zástupce. Parlament se schází pravidelně  – jednou měsíčně v úterý odpoledne. Projednáváme aktuální otázky a členové přicházejí s nápady, co by se dalo ve škole ještě vylepšit. Podílíme… číst dále…

Zrušení schůzky školního parlamentu

V úterý 12. listopadu se nekoná plánovaná schůzka škoního parlamentu. Uvidíme se na dalších schůzce v úterý 10. prosince.

Den prevence

Ve čtvrtek 31. října proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon a policií Moravskoslezského kraje připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. U žáků pátých tříd probíhal projekt krajské policie Poldík Webík, který informuje děti o pravidlech bezpečného používání internetu…. číst dále…

Adaptační pobyt šestých tříd

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v Hotelu KAM v Malenovicích. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence a asistentky pedagoga. Program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a celkově pomáhaly… číst dále…