Výchovný poradce

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Metodické stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k problematice posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání ve střední škole

Na základě ust. § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili při přijímacím řízení podmínky pro přijetí prokázáním mj. zdravotní způsobilosti. Totéž ukládá ust. § 60 odst. 15 školského zákona… číst dále…