Mgr. Lucie Křiváková

E-mail

Telefon

596 769 175 (ústředna)

Konzultační hodiny

středa 9:00 - 10:00 a středa 14:00 - 15:00

Poslední články autora:

Den prevence

15.3. a 16.3. jsme se zúčastnili dvou preventivních programů zaměřených na kyberšikanu a alkoholismus. Žáci si formou speciálního divadla vyzkoušeli různé situace, jak je možné řešit problémy, a poté se dozvěděli spoustu informací o problémech s alkoholem.

Vánoce

Poslední den školy jsme si udělali vánoční atmosféru. Předali si dárky, zahráli hry apod.

Přání do nového roku 2023

Vážení rodiče, žáci, chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci a přeji Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v roce 2023. Mgr. Lucie Křiváková, třídní učitelka

Den prevence

Dne 8. 12. 2022 probíhal ve škole Den prevence. V debatě s policií na téma: Tvoje cesta načisto se žáci seznámili s primární protidrogovou prevencí, trestněprávní odpovědností, rizicích závislostí a měli by být motivováni k zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Druhá část besedy byla zaměřena na seznámení žáků s právní a trestní zodpovědností mládeže… číst dále…

Jarmark

Na Mikuláše 6.12. 2022 jsme se o výrobky vytvořené na vánočních dílnách podělili na školním jarmarku.

Vánoční dílny

Dnešní den 2. 12. 2022 jsme si navodili trochu vánoční atmosféru a prožili tvorbou drobných výrobků, které budeme prodávat 6. 12. na Vánočním jarmarku. Taky jsme pomohli ozdobit školní stromeček. Na fotkách je vidět, jak jsme si to užili.

Tonda Obal na cestách

Naše škola od letošního školního roku umožňuje žákům třídit papírový, kovový a plastový odpad přímo ve své třídě. Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro ně zařídili 24.11. 2022 bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Lektor žákům během… číst dále…

Projekt Krokus

I v letošním roce navazujeme v tomto projektu. Za sebou máme zatím jeho počáteční část, kdy jsme s děvčaty 9.C vysadily nové krokusy do naší školní zahrady. Na jaře až rozkvetou nám připomenou oběti Holokaustu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO – 18. 11. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vše ve znění pozdějších předpisů uděluje ředitelka školy ředitelské volno v pátek 18. 11. 2022 z technických důvodů – komplexní kontrola budovy školy.

Projekt Hrdá škola

Dny 29.9. a 30.9. jsme věnovali projektu Hrdá škola. Zamysleli jsme se nad tím, jak a proč můžeme být na naši školu hrdí. A není toho málo. Dny jsme pojali malou exkurzí do historie školy, sportovními aktivitami, stmelováním kolektivů při přátelském utkání s 8. A i zamyšlením, jak může být škola hrdá na nás. Informace jsme… číst dále…