Den prevence

Ve čtvrtek 31. října proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon a policií Moravskoslezského kraje připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. U žáků pátých tříd probíhal projekt krajské policie Poldík Webík, který informuje děti o pravidlech bezpečného používání internetu. Šeťáci se věnovali vztahům ve svých třídních kolektivech. Žáci sedmých tříd se zamýšleli nad problematikou závislosti na virtuální realitě (netolismu), osmé třídy pracovaly s tématem kyberšikany, jak jí předcházet a jak se tomuto typu šikany bránit. Žáci devátých tříd navštívili děti v prvních třídách a v rámci projektu „Pomáhejme si“ kreslili a vyráběli draky a užívali si společný čas. Den prevence je orientován nejen na informování žáků v oblasti prevence rizikového chování, ale také na podporu spolupráce třídního učitele a dětí ve třídě a na upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech.