První pomoc

Na začátku června si žáci devátých tříd měli možnost prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci v různých život ohrožujících situacích. Program vedla lektorka z firmy Sorudo. V odpoledních hodinách se programu zúčastnily také děti ze školní družiny. Projekt financovalo Sdružení rodičů částkou téměř 20 000,- Kč. Děkujeme sdružení za podporu žáků v nácviku dovedností, které mohou zachránit život druhým lidem.