Den prevence

Dne 14. května proběhl v naší škole Den prevence. Ve spolupráci s organizací Pavučina, s organizací Maják a Centrem pro rodinu a sociální péči připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Pro žáky šestých tříd měl lektor Ivo Neuvirt nachystané téma „Síla slova“. V programu přemýšleli šesťáci nad skutečností, že slovo má velkou moc. Mohou jím povzbudit, ale také zranit. V programu měli možnost vyzkoušet si říkat a slyšet pozitivní slova. V sedmých třídách pracoval lektor Vlastimil Zoreník. Program se týkal duševního zdraví. Poskytl žákům základní přehled psychických obtíží, náhled na sebe a povzbuzení k řešení těžkých situací. Za žáky osmých tříd přišla lektorka z Centra pro rodinu. Zamýšleli se nad riziky, která mohou negativně ovlivnit zdravý postoj k sexualitě sledováním pornografických videí. Žáci devátých tříd, v rámci projektu „Pomáhejme si“, připravili svým malým spolužákům z prvních tříd sportovní dopoledne. Pomáhali a podporovali děti v podání co nejlepších výkonů při plnění disciplín  Olympijského diplomu. Den prevence je orientován na informování a formování postojů žáků k jevům v oblasti prevence rizikového chování, na podporu spolupráce třídního učitele a dětí ve třídě a na upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech. Lektorům a třídním učitelům děkuji za spolupráci a žákům přeji spokojený život, ve kterém sebevědomě zvládnou rizikové jevy a stresové situace.

Eliška Chrástecká, metodik prevence