Adaptační kurz

V září proběhl ve škole a v okolí školy dvoudenní adaptační kurz pro žáky šestých tříd. Program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a celkově pomáhaly posílit týmového ducha. Své žáky podporovaly třídní učitelky, na programu spolupracovala metodička prevence a výchovný poradce. Kurz proběhl za krásného slunného počasí a žáci si ho skvěle užili. Děkuji lektorům společnosti Pavučina za velmi kvalitní adaptační program a Sdružení rodičů za značnou finanční podporu. Žákům přeji dobré vztahy ve třídě založené na toleranci, respektu, spolupráci a kamarádství.

                                               Metodik prevence rizikového chování Mgr. Eliška Chrástecká