Adaptační pobyt šestých tříd

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v Hotelu KAM v Malenovicích. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence a asistentky pedagoga. Program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a celkově pomáhaly posílit týmového ducha. Z pobytu si třídní kolektivy přivezly pravidla chování, vzájemné vzkazy z Bobříka odvahy a hlavně společné zážitky, které by měly podpořit dobrou třídní atmosféru. Děkuji společnosti Pavučina za skvělý prožitkový program. Děkuji Sdružení rodičů za podporu aktivity formou finanční dotace 9 000,- Kč na dopravu a 1 000,- Kč na nákup kancelářských potřeb. Žákům přeji dobré vztahy ve třídě založené na toleranci, respektu, spolupráci a kamarádství.

Metodik prevence rizikového chování Mgr. Eliška Chrástecká