Žákovské sympozium

Ve středu 4. prosince se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě, které organizoval spolek Rizika internetu a komunikačních technologií „Nebuď oběť“ pod vedením Mgr. Lukáše Látala a Ing. Martina Pokorného, MBA.  Akce se konala na Úřadu MSK v sále zastupitelstva a měla velmi kvalitní úroveň. Vystupovali zde žáci základních a středních škol, v příspěvcích se věnovali sociálním sítím a kyberprostoru. K tématům se pak mohli vyjádřit ostatní, často se vedla zajímavá diskuse. Oblasti, kterým se vystupující věnovali: jak neuváznout v síti, influencer, hoax, kyberbezpečnost, kyberšikana, digitální demence, nebezpečí virtuálního světa, sexting, Cambridge analytica, dezinformace a fake news. Sympozium, které se koná pravidelně již několik let, lze zařadit mezi velmi dobré preventivní aktivity rizikového chování v kyberprostoru. Naši žáci ocenili zajímavé informace, které se dozvěděli z příspěvků, organizaci sympozia a také kulturní vystupování všech mladých lidí v sále.