Exkurze KD Akord

V úterý 4. června mělo šestnáct žáků osmých tříd možnost nahlédnout do nejrůznějších zákoutí kulturního domu Akord na náměstí SNP. Nejprve jsme navštívili restauraci, kde právě probíhaly učňovské zkoušky Střední školy společného stravování. Vedoucí odborného výcviku nás seznámila s průběhem praxí studentů oborů kuchař a číšník. Nahlédli jsme do kuchyně, za barový pult a prohlédli jsme si sklady. V další části exkurze jsme navštívili hudební salonek, velký sál, jeviště a zákulisí. Exkurze pokračovala návštěvou hotelu a příjemným rozhovorem s vedoucí úklidu. Zjistili jsme, že uklízet a dezinfikovat se musí opravdu vše, všude a stále. A jací jsou nejhorší hosté? Ti, kteří neřeknou, že nastal nějaký problém. Nejvíce nás zaujala asi poslední část exkurze, která nám představila práci osvětlovačů a zvukařů. Viděli jsme mixážní pulty, které zajišťují zvuk a osvětlení velkého sálu. Práci se zvukem a světlem jsme si však vyzkoušeli až v menším sklepním sále, kde jsme také celý program ukončili.

Velký dík patří Ing. Matěji Ostárkovi, obchodnímu řediteli, který nejenže pro nás exkurzi připravil, ale osobně nás celým kulturním domem provedl.

Věřím, že i tato exkurze usnadní našim žákům hledání odpovědi na otázku: „Kam po devítce?“

Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce