Exkurze Česká spořitelna

Se zájemci z řad žáků osmých tříd jsme navštívili Call Centrum České spořitelny. Po vřelém přivítání nás zaměstnanci tohoto pracoviště seznámili s činností úseku zákaznických služeb, pracovními pozicemi a náplní práce zaměstnanců na jednotlivých pozicích a samozřejmě mzdovým ohodnocením a benefity, které zaměstnavatel nabízí. Měli jsme možnost navštívit pracoviště vymáhání pohledávek a zákaznických služeb. V open space kancelářích jsme viděli telefonisty a jejich podporu při práci.

Věřím, že podobné akce pomohou žákům seznámit se s trhem práce a usnadní jim volbu budoucího povolání.

Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce