Aktuality

Řemeslo má zlaté dno

Střední školy z Ostravy a z okolí si společně s organizací Kultura Jih připravily pro žáky devátých ročníků interaktivní soutěž Řemeslo má zlaté dno. Na čtrnácti stanovištích si žáci měli možnost vyzkoušet pečení palačinek, míchání nápojů, první pomoc při dušení, vyměnit pojistku a zapojit elektrický obvod, rozeznávali druhy dřeva podle kresby a váhy, s pracovnicemi… číst dále…

Přehled kroužků 2023/2024

Sběr kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů proběhne letos opět v myslivně 19. 10. a 20. 10. Bližší informace jsou v přiloženém letáku.

Adaptační pobyt šestých tříd

Na začátku září se žáci šestých tříd zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu. Byli ubytováni v hotelu Konferenční centrum Malenovice. Do Beskyd doprovázeli své žáky třídní učitelky, výchovný poradce, metodička prevence a asistent pedagoga. Dvoudenní program pro děti připravili lektoři společnosti Pavučina. Žáci si vyzkoušeli spoustu zajímavých her a činností, které rozvíjely spolupráci, komunikaci, vzájemné poznávání a… číst dále…

Přihlaste se do Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je zdarma a… číst dále…

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 28. 8. 2023 usnesením č. 0259/RMOb-SB/2226/15 vyslovila souhlas s vyhlášením volného dne 29. 9. 2023 v příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava, IČ: 61989169 v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)… číst dále…

Prezentace kroužků

V úterý 12. 9. 2023 od 15:00 do 16:00 hodin proběhne prezentace kroužků ve vestibulu pav. B Srdečně zveme zákonné zástupce k zápisu dětí do kroužků. vedení školy

Sdružení rodičů

Vážení rodiče, jménem Sdružení rodičů Ostrava – Stará Bělá bych Vám i Vašim dětem ráda popřála klidný a bezproblémový školní rok 2023/2024 Sdružení rodičů funguje při Základní škole Ostrava-Stará Bělá již řadu let a jeho členové se snaží podporovat školu a aktivity žáků jak finančně, tak svojí osobní účastí a pomocí. V současné době má naše… číst dále…

Vítání 1. tříd

V pondělí 4. 9. 2023 jsme slavnostně vítali 56 žáků 1. tříd. Letos máme tři první třídy. Děti, rodiče a další hosty slavnostně uvítali ředitelka školy spolu s vzácnými hosty paní náměstkyní primátora města Ostravy pro odbor kultury a školství paní Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., panem starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem, panem farářem Mons. Bohuslavem Novákem… číst dále…

1. ročník – vítání prvňáčků

Slavností vítání prvňáčků proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 9:00 hodin ve vestibulu pav. B. Prosím vstupujte vchodem pavilonu B od času 8:45 hodin. Nejprve proběhne vítání prvňáků ve vestibulu pavilonu B a pak práce s paní učitelkou ve třídě. Předpokládaný konec výuky kolem času 10:30 hodin. Těšíme se na všechny žákyně a žáky,… číst dále…