Trampské písně

Dnešní hodina hudební výchovy byla v žánru country. O tom, že všechno na světě jednou skončí,
pojednávala skladba s latinskoamerickým nádechem Všichni jsou už v Mexiku. Následovala melodie
Hlídač krav od Jaromíra Nohavici. Na ukulele doprovázely dívky Viktorie Prokopová, Magdaléna
Sošková, na kytaru hrál Tom Schönwälder. Právě tento song je pro nás impulsem k hledání dalších
písní o povolání a práci, např. Ten dělá to a ten zas tohle od Jana Wericha, z pohádky Princové jsou
na draka písnička Dělání, dělání