Den naruby v hodině anglického jazyka

Dnešní den naruby využily hned dvě dvojice žáků, respektive žákyň, které si pro své spolužáky připravily opakovací hodinu probraného učiva. Děvčata zařadila do svých aktivit otázku přítomného času prostého a časové předložky in, on a at. Nechyběla ani soutěž ve slovní zásobě. Druhá dvojice se pak zaměřila na správnost určení času – What´s the time? Rozdávaly se nejen body, ale i známky. Děvčata si na přípravách dala záležet a za to si zaslouží velkou pochvalu.