Starobělské recepty

V rámci oslav Dne matek se na naší škole uskutečnila dne 2. května soutěž v pečení nazvaná
“ STAROBĚLSKÉ RECEPTY – BÁBOVKY.“ Voňavé dobroty přinesly děti: Bědajanek Radim, Dítě Patrik,
Prokopová Viktorie, Schönwälder Tom, Smutná Viktorie, Székelyová Nela. 🙂 Děkuji rodičům, žáci
budou odměněni pochvalami do žákovských knížek.
Maminkám k svátku se odpoledne konalo divadelní představení kroužku sborového zpěvu Ať žijí
duchové, v němž vystoupily dívenky: Hudcová Barbora, Kratochvílová Inés, Prokopová Viktorie,
Sošková Magdaléna, Székelyová Nela, Ševčíková Adéla. 🙂 Byl to krásný zážitek oceněný hlasitým
potleskem.