Sportovní výzva

Dnešní hodina tělesné výchovy byla věnována disciplíně Olympijského víceboje shybům na šikmé lavičce
po dobu dvou minut. Důležité bylo důkladné rozcvičení. Čtyři stanoviště si žáci vybírali pomocí žolíkových
karet. Podle svých možností podali všichni ty nejlepší výkony a měli radost z pohybu. Paní učitelce Mgr.
Daně Janíčkové děkuji za vynikající spolupráci a těším se na další setkání. Žáky chválím za vzorné chování
a kázeň. 🙂