Mgr. Kateřina Bílková

E-mail

Telefon

725 111 258

Konzultační hodiny

pondělí 10.00 - 10.45, středa 14.00 - 14.45 Vždy po předchozí telefonické nebo jiné domluvě.

Poslední články autora:

Lednové tvoření

Inuité obývají arktické oblasti Aljašky, Grónska, Kanady či Sibiře. Žijí v mrazivých a ledových pustinách. Eskymáci žáky vyrobení si hoví pěkně v teple a krášlí prostor chodby naší školy.

Vánoční přání

Vážení rodiče, milí žáci. Přeji Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce. Bílková Kateřina

Vánoční besídka

Poslední předvánoční školní den byl věnován deskovým hrám, poslechu koled, tanečnímu vystoupení a ochutnávce cukroví. Závěrem si žáci rozdali dárečky, které si pro své kamarády připravili. Všichni jsme si středeční dopoledne pěkně užili.

Táhneme za jeden provaz

V třídním kolektivu tráví žáci značnou část dne. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměli vycházet, učili se vzájemnému respektu a přijetí. Dne 21. prosince nás s programem prevence rizikového chování Etický kompas navštívila paní lektorka Bc. Petra Mecnerová. Název tématu je uveden v nadpisu. Po celou dobu trvání besedy panovala ve třídě pohodová… číst dále…

QUIXO liga 2021

Účastníky prosincového finále školní ligy ve hře QUIXO byli také žáci Ondřej Hlatký a Petr Špaček. V kategorii čtvrtých a pátých ročníků získal Petr první a Ondřej druhé místo. Oběma chlapcům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší třídy. 🙂

Sněhuláci

Jak vznikli? Žáci nakreslili obrys sněhuláka a vystřihli jej. Barevné papíry využili k dotvoření detailů „obličeje“, pokrývky hlavy, knoflíků, koštěte, plotu. Všechna dílka jsou velmi zdařilá a zdobí prostor chodby.

Mezipředmětové vztahy

Hodina pracovní výchovy byla věnována matematice. Dovednost sestrojit 2D i 3D útvary, řešit jednoduché konstrukční úlohy o trojúhelnících, čtyřúhelnících a mnohoúhelnících, patří k učivu matematiky pátého ročníku. Žáci pracovali ve skupinách, stavěli podle plánků. Na postavených modelech si zopakovali pojmy: bod, rovnoběžka, kolmice, čtverec, obdélník. Propojováním kuliček a tyček stavebnice KUGELI si všichni procvičili jemnou… číst dále…

Vánoční tvůrčí dílny

Přesné vystřižení vánočních motivů, opatrné stažení několika vrstev ubrousku, nanesení lepidla, jemná práce štětcem, zabalení do celofánu, ozdobení stuhou. Páteční dopoledne bylo věnováno ubrouskové technice, kterou žáci použili ke zdobení svíček. Děti chválím za vzorné chování, vzájemnou spolupráci a pomáhání si. Děkuji Sdružení rodičů za finanční příspěvek.

Vánoční andělé

Anděl je nadpřirozená duchovní bytost. Bývá zobrazován jako postava s křídly. V hodině pracovní výchovy žáci po obvodu vystřihli z modře nebo červeně potištěného papíru jeho tělo. Vytvořili zástřihy na spojení křídel, které do sebe zasunuli tak, aby se křídla ocitla vzadu za tělem andílka. Pokud se na něj zepředu přilepí cedulka se jménem, je… číst dále…

Výtvarné tvoření

Výstupem projektového dne s názvem VESMÍR je výstavka žákovských prací. Všechna dílka jsou velmi zdařilá.