Mgr. Kateřina Bílková

E-mail

Telefon

725 111 258

Konzultační hodiny

pondělí 10.00 - 10.45, středa 14.00 - 14.45 Vždy po předchozí telefonické nebo jiné domluvě.

Poslední články autora:

Tonda Obal

Dne 24. listopadu se žáci zúčastnili vzdělávacího programu, který byl zaměřen na smysluplnost třídění odpadů, zhlédli video o recyklaci plastů, viděli vzorky materiálů vyrobených recyklací, lektor hovořil o spalovnách, skládkách, sběrných dvorech na velkoobjemový odpad, barevných sběrných nádobách. Děti si samy třídění vyzkoušely a na závěr byly odměněny záložkou. Všichni si zaslouží pochvalu za aktivitu… číst dále…

Úspěšná mažoretka

První místo v mažoretkovém sportu získala dne 17. listopadu žákyně Nela Sofie Pilchová. Blahopřejeme. 🙂

Máme rádi výzvy

V hodinách tělesné výchovy si žáci průběžně plní jednotlivé disciplíny Odznaku všestrannosti. Děti zvládly: hod dvoukilogramovým medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, postoj čápa, zkrácené sedy – lehy, hluboký předklon, hod basketbalovým míčem, skok z místa, trojskok snožmo z místa, sprint na 60 metrů, nácvik přeskoků přes švihadlo. Každý žák prvního stupně, který splní disciplíny Odznaku… číst dále…

Stavebnice LEGO

Název Lego byl vytvořen již v roce již v roce 1934 z dánské věty leg godt, což česky znamená: dobře si hraj. V hodinách pracovní výchovy si žáci hráli právě s touto stavebnicí, která je velmi populární po celém světě. Konstrukční páce žáky nadchla a zároveň rozvíjela jejich jemnou motoriku. Děti pracovaly ve skupinách, vzájemně… číst dále…

Zabývá se přírodou

Ve svém volném čase žák Jiří Folta vyřezává ze dřeva různé druhy ryb, sbírá informace o těchto obratlovcích a nalepuje si je do sešitů. Podrobněji se též zabývá hmyzem – bezobratlými živočichy, patřící mezi nejstarší na Zemi. Jirko, jen tak dál. Chválím. 🙂

Svatý Martin

V hodině výtvarné výchovy žáci vybarvili sv. Martina jako vitráž a též v podobě vojáka sedícího na bílém koni, který podle legendy vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak daroval žebrákovi, který se chladem třásl. V jazyce českém jsme si přečetli pranostiky, předpovídající příchod zimy. Na závěr děti zhlédly… číst dále…

Prima pokusy

Program byl zahájen ukázkou fakírského lože s nafukovacím balónkem, který unesl neuvěřitelných 12,5 kilogramů učebnic, poté prasknul. Za pomocí vody a škrobu následovalo vyrobení nenewtonovské kapaliny. Protože má škrob větší hustotu než voda, zůstal v nádobě na dně. Žáky velmi zaujal chemický pokus s kyslíkem a oxidem uhličitým: rozhoření se doutnající špejle a její následné… číst dále…

Prezentace knih

V hodinách čtení žáci představují své oblíbené autory knih. Martin Patrik Hořínek nám pomocí atlasu pro zvídavé kluky a holky vysvětlil JAK FUNGUJE SVĚT a navázal tak na učivo přírodovědy o rostlinách, živočiších. Vědeckofantastický román spisovatele Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem zaujal Viktorii Prokopovou. Martin i Viktorie mají prezentaci tří knih k prvnímu… číst dále…

Opakujeme s geometrií

V hodině pracovní výchovy se žáci pohybovali ve známém prostředí staveb z krychlí, byly uplatněny mezipředmětové vztahy Pv stavebnice + M. Úloha sloužila k oživení pojmů stavba, plán stavby, půdorys, pohled. Děti si stavby ve dvojicích vybudovaly, posléze přiřazovaly jejich plány. Vše zapisovaly na mazací tabulky. Následovala práce s geodeskou, vznikl červený rovnoramenný trojúhelník o… číst dále…