Den prevence

Úterý 14. 5. 2024 bylo ve znamení prevence tentokrát na téma Ohrožení pornografií. I když se jedná o téma velmi choulostivé, ale důležité se oněm bavit. Paní lektorka s citem a empatií provedla žáky světem, který člověka bere jako věc, porušuje základní lidská práva a ohrožuje mezilidské vztahy. Závěrem odpověděla na otázky, které jsme si s žáky připravili před přednáškou. Za přednášku děkujeme.