Nedílná součást života

Robotické hračky rozvíjejí u dětí logické uvažování, kreativitu a rozšiřují znalosti technologie. Žák Tom
Schönwälder se pochlubil svým mobilním robotem. Tome, jen tak dál. 🙂