Preventivní programy

Během měsíce dubna a května na celém druhém stupni proběhlo několik výukových bloků, zaměřených na prevenci patologických jevů v životě mladých lidí. První dva bloky uskutečnil pan Ivo Neuvirt, který působí v centru Pavučina v Ostravě (www.pavucina.net). Ústředním tématem, které se v tomto programu probíralo, byly hodnoty v lidském životě. Další dva výukové bloky se týkaly choulostivých témat – lásky, zamilovanosti, sexuality a ohrožení mladých lidí pornografií. Paní doktorka Fridrichová z Centra pro rodinu a sociální péči (www.prorodiny.cz) s velkou empatií a citem, přitom však otevřeně a přiměřeně věku žáků, hovořila o úskalích lidské sexuality. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná.