Matematická olympiáda

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě pořádalo dne 24.ledna 73. ročník této celostátní soutěže.
Z naší třídy se zúčastnil úspěšný řešitel domácího kola Martin Patrik Hořínek, ze třídy 5.A pak Tomáš
Kudělka a Jakub Strnadel. Jak byli chlapci úspěšní, to se ještě neví, ale za vzornou reprezentaci naší
školy si zaslouží pochvalu.