Sběr papíru

Od 7.  do 11. listopadu proběhl na naší škole „sběr papíru s panem Popelou“.
Nahromadilo se okolo 220 kg. Všem účastněným žákům i pedagogům moc děkujeme. Poděkování patří rovněž vybraným členům Školního parlamentu za výpomoc v průběhu celé akce.
Finanční prostředky za sběr bude Sdružení rodičů používat v průběhu tohoto školní roku na školní či třídní projekty, aktivity a soutěže.