Aktuality

5. ročník soutěže Objev roku

Již po páté vyhlašuje naše škola soutěž pro žáky 2. – 9. tříd Objev roku. Veškeré informace o průběhu a také ceny, o které se soutěží naleznete v přiložených souborech. Objevy přihlášené do soutěže budou opět k vidění na konci měsíce června v respiriu školy na pavilonu A. Na soutěž finančně přispělo statutární město Ostrava… číst dále…

Podpora techniky a talentu ve Staré Bělé

Již pátým rokem pracujeme za finanční podpory města Ostrava s nadanými žáky a rozvíjíme technickou gramotnost.

Den matek

Milé maminky, přejeme Vám všechno nejlepší ke Dni matek, hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Zároveň Vám chceme poděkovat za Vaši péči a starostlivost zvláště v této nelehké době. Mgr. Jana Poledníková

Nové informace

Vážení rodiče, žáci a žákyně Nástup žáků 2. stupně připravujeme od pondělka 10. 5. 2021 rotačním způsobem, podrobné informace, přehled tříd, testování, příchod do školy, rozvrh a další podrobnosti uvedeme na webu ve středu 5. 5. 2021. vedení školy

Den Země

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Kromě připomenutí odpovědného chování k přírodě jsme se na naší škole zaměřili na téma „Ze života hmyzu“. Učitelé v rámci svého vyučování zařazovali do svých hodin toto téma, které pak s žáky různě kreativně zpracovávali. Některé… číst dále…

Informace

Děkujeme našim rodičům a dětem za vstřícnou spolupráci při dnešním bezproblémovém testování dalších tříd. Velké poděkování patří MUDr. Lukáši Klečkovi za odborné vedení a realizaci testování. Moc děkujeme Mgr. Jana Poledníková

Školní jídelna – opatření od 12. 4. 2021

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak: V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin Hygiena a úklid Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů Personál… číst dále…

Informace

Děkujeme všem rodičům a dětem za vstřícnou spolupráci při dnešním bezproblémovém testování. Velmi děkujeme MUDr. Janě Petrové za konzultaci a odborné vedení při testování. Moc si toho vážíme. Mgr. Jana Poledníková