Knihožrout ve škole

Během tří týdnů měsíce března měli žáci druhého stupně naší školy možnost zapojit se do literárně-jazykové soutěže Knihožrout ve škole, kterou pro ně připravily vyučující českého jazyka. Na chodbách školy bylo rozvěšeno deset úkolů, mezi kterými nechyběla knižní šifra, určování ilustrátorů, hledání názvů knih v emotikonech, určování národních krojů, vyhledávání informací v textu, a ale především zadání pro vlastní básnickou a prozaickou tvorbu žáků.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, tu první tvořily práce žáků šestých a sedmých tříd, druhou pak osmáci a deváťáci. Z více než devadesáti rozdaných zadání se k vyhodnocení vrátilo třicet osm prací. I když rozhodování bylo těžké, musela porota vybrat tři nejlepší práce v každé kategorii.

V první kategorii zvítězila Terezie Neubertová, druhá pak byla Zuzana Pavlíčková, třetí místo získala Adéla Kagánková.

V kategorii osmých a devátých tříd nejvyšší hodnocení měla Barbora Vlčková, za ní se umístil Richard Konečný a cenu pro třetí místo si odnesla Tamara Studničková

Všichni úspěšní řešitelé soutěže pak získali za svou práci nad rámec výuky jedničku.

Všem zúčastněným děkujeme a oceněným blahopřejeme

Mgr. Zora Matulová, Mgr. Ladislava Zezulková, Mgr. Markéta Míčková a Mgr. Dita Ondrejčeková

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy