Den učitelů – den bez batohů

28. března jsme oslavili Den učitelů. Kytičkou a malým dárkem vybraní zástupci školního parlamentu poděkovali učitelům za zodpovědnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro nás žáky vykonávají.
Protože tento den byl na naší škole „dnem naruby“, měli si žáci přinést své věci v čemkoli jiném než ve svém běžném batohu. Nápady byly velmi pestré a originální.
V mnohých třídách se i učilo a zdravilo „naruby“. Ve vyučovacích předmětech si dobrovolní žáci vyzkoušeli, jaké to je být učitelem, postavit se před třídu, vysvětlovat a zadávat úkoly.