Pavoučci pro štěstí

Aby byl celý školní rok 2023 / 2024 pro žáky úspěšný, vyrobili si v hodinách pracovní výchovy pavoučky.
Všechna dílka jsou velmi zdařilá a zdobí třídní nástěnku na chodbě školy.