Úplata za vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025

V návaznosti na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel.

Rada městského obvodu Stará Bělá usnesením č. 0411/RMOb-SB/2226/24 ze dne 11. 3. 2024 stanovila pro školní rok 2024/2025 měsíční úplatu za vzdělávání ve školní družině ve výši 250,- Kč za 1 dítě.

Nově s účinností k 1. 1. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

vedení školy