Dny Evropy

Po dva dny se třída 8. B proměnila v sousední zemi – Rakousko. Žáci chystali v hodinách výtvarné výchovy a informatiky materiály o Rakousku, které pak prezentovali ostatním třídám. Součástí naší prezentace byl i drobný kvíz zaměřený na zvláštnosti slovní zásoby v Rakousku.

Po dva dny jsme navštěvovali ostatní třídy druhého stupně a seznamovali se s historií, památkami, přírodou, zvyklostmi a gastronomií Francie, Holandska, Lotyšska, Španělska, Chorvatska, Kypru, Finska, Německa a Maďarska. Jedna třída byla zajímavější než druhá. Navíc si žáci připravili i vybraný model známé národní stavby. Ty bude hodnotit zvlášť školní parlament. Projekt byl bezvadný, odnesli jsme si z něj řadu nových poznatků nejen o Rakousku.