Zdravotníci Opava

Ve dvou vyučovacích hodinách dne 18. září byli žáci seznámeni a především si na figurínách vyzkoušeli
kardiovaskulární resuscitaci, jejímž cílem je oddálení klinické smrti a zamezení nevratného poškození
životně důležitých orgánů. V sanitním voze, který si prohlédli, viděli práci s vakuovými dlahami.
Děti se naučily používat tlakový obvaz, správně fixovat zlomeninu, zvládly protišokovou polohu a názorně
jim bylo předvedeno zprůchodnění dýchacích cest. Za úspěšné absolvování kurzu první pomoci všichni
obdrželi DIPLOM MLADĚHO ZÁCHRANÁŘE. Oběma lektorům – záchranářům za profesionální
ukázky velmi děkujeme. Žáky chválím za perfektní chování a kázeň. 🙂