Masopustní průvod

Obec Stará Bělá pořádá první ročník Masopustního průvodu. Masky nejsou povinné ale žádoucí.