Aktuality

Výtvarná soutěž s dopravně – bezpečnostní tématikou

Milí žáci, vážení rodiče. Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší škole věnujeme. Měl se konat projekt Dopravní den. Bohužel na základě aktuální situace v rámci preventivních opatření je škola uzavřena.

Přání ke Dni učitelů

Přejeme všem našim pedagogům ke Dni učitelů hodně zdraví, lásky, osobní spokojenosti. Zároveň velmi děkuji za odvedenou práci v této nelehké době, velmi si vážím Vašeho pracovního nasazení, práce s žáky a svědomitou přípravu na distanční výuku. Mgr. Jana Poledníková

3D modelování – výsledky soutěže

Ve středu 3. března 2021 proběhla online prezentace a obhajoba modelů moderních staveb v 3D tisku na téma Moderní stavby. Žáci měli za úkol vybrat si existující moderní stavbu nebo vymyslet novou, nakreslit ji a následně vytisknout. Vzhledem k uzavření školy však přišli o možnost vytištění modelu. Ta připadla na učitele informatiky. Porota vybrala v průběhu měsíce února deset… číst dále…

Zeměpisná olympiáda

Během jarních prázdnin 17. 2. a v náhradním termínu 24. 2. se 6 žáků školy (tři žáci z 6. tříd, dva ze 7. tříd a jeden žák z 8.A) zúčastnilo okresního kola zeměpisné olympiády. Olympiáda obsahovala tradičně tři části – práci s mapou, praktickou část a test teoretických znalostí. Novinkou bylo její on-line provedení v… číst dále…

Provoz školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, žákyně, žáci od pondělí 1. 3. 2021 je škola, školní družina i jídelna na základě nařízení vlády uzavřena do odvolání. Další informace budou vždy umístěny na webu školy. Všechny třídy přecházejí na distanční výuku, sledujte weby tříd. Mgr. Jana Poledníková

Vyhodnocení projektu Moderní stavby

A je tady všemi očekávané vyhlášení školní soutěže Moderní stavby. Dlouho jsme čekali, abychom vám mohli výsledky sdělit osobně ve škole, ale vypadá to, že bychom se vás taky nemuseli dočkat :-). Proto jsme se rozhodli zveřejnit výsledky touto cestou. Pro připomenutí. V měsíci listopadu proběhl on-line projektový den na téma Moderní stavby po roce 1993…. číst dále…

Zápis do 1. tříd

Dobrý den, je nám moc líto, že se nemůžeme osobně setkat a poskytnout Vám veškeré informace, proto tak činíme prostřednictvím e-mailu, webu. Zápisy do 1. tříd, pokud bude možný příchod dětí s rodiči do školy, jsou zatím naplánovány na dny středa 7. dubna od 14 – 17.00 hodin a ve čtvrtek 8. dubna od 14… číst dále…

Provoz školy od 1. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám a provoz škol a školských zařízení v období 1. 2. 2021 – 14. 2. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud, do školy chodí žáci pouze 1. a 2. tříd, v  ostatních  třídách (3. – 9. třídy) bude probíhat distanční výuka. Od 15. 2. –… číst dále…

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz 7. ročníků je zrušen. Žáci zůstávají na distanční výuce. Peníze budou vráceny na účty zákonných zástupců v průběhu příštího týdne, je nám to moc líto. vedení školy