Vesmír

Výstupem přírodovědného učiva jsou referáty žáků na třídní nástěnce.