Recitační soutěž

Ve školním kole, které se uskutečnilo 22. ledna, přednášeli tři žáci. Inés Kratochvílové v básni nazvané
Pavučina spisovatele Jaroslava Seiferta se zalíbil třpyt dešťových kapek. Nad rychle ubíhajícími léty se
v šesti slokách textu zamyslela Nela Sofie Pilchová. S plyšovým krokodýlem tvorbu Oldřicha Mikuláška
představil Tom Schönwälder. Prezentace poezie se dětem před ostatními žáky čtvrtých a pátých tříd
velmi vydařila, za velkou snahu byli odměněni sladkostmi i potleskem. K výpisu pololetního vysvědčení
obdrží pochvalu třídní učitelky.