Den otevřených dveří na Gymnáziu Františka Hajdy v Ostravě Hrabůvce

Dne 17. ledna 2024 se zájemci o studium na gymnáziích zúčastnili Dne otevřených dveří. Žáci z naší třídy
společně s žáky 5. A získali mnoho nových informací o studiu, zhlédli pokusy v laboratořích fyziky, chemie
a biologie. Většinu pokusů si mohli sami vyzkoušet. Dozvěděli se také o firmě, kterou provozují studenti
gymnázia a jak je těžká španělština, která se vyučuje jako druhý jazyk. Zazpívali si na hodině hudební
výchovy a navštívili učebnu výtvarné výchovy. Den otevřených dveří byl perfektně připraven.
Naši žáci byli nadšeni. Studenti i profesoři se dětem maximálně věnovali a zaslouží si velké poděkování.