Sladká překvapení

Barevný týden jsme sice nevyhráli, děti získaly čtyři diplomy, přesto si žáci pochutnali na dvou vynikajících
dortech. Veliké poděkování patří paní Ing. Olze Bědajankové a paní Bc. Petře Schönwälder.