Táhneme za jeden provaz

V třídním kolektivu tráví žáci značnou část dne. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměli vycházet, učili se vzájemnému
respektu a přijetí. Dne 21. prosince nás s programem prevence rizikového chování Etický kompas navštívila paní
lektorka Bc. Petra Mecnerová. Název tématu je uveden v nadpisu. Po celou dobu trvání besedy panovala ve třídě
pohodová nálada, každý z žáků měl snahu pracovat ve skupině co jak nejlépe dovedl. Vítek, protože umí krásně
malovat, nakreslil kmen stromu a větve, na které každý žák nalepil lístek s vlastností nebo dovedností, jež může být
ku prospěchu celé třídě. Debatovalo se nad pojmy: sebekritika, role vedoucího, úspěch, pravidla, pocit bezpečí, radost..
Jaký byl cíl setkání? Pomocí her podpořit vztahy napříč třídním kolektivem. Díky pěknému a zodpovědnému chování
všech dětí byl tento cíl beze zbytku splněn.