Stavebnice KUGELI

V hodině matematiky jsme dnes pracovali s kuličkovou stavebnicí KUGELI. Nejprve jsme vytvořili modely krychle a kvádru, na kterých jsme si zopakovali kolik mají tato tělesa vrcholů, hran a stěn.
Následovalo volné tvoření prostorových modelů, které se velmi vydařily . Děti práce bavila a pracovaly se zaujetím.