Vánoční besídka

Poslední předvánoční školní den byl věnován deskovým hrám, poslechu koled, tanečnímu vystoupení a ochutnávce
cukroví. Závěrem si žáci rozdali dárečky, které si pro své kamarády připravili. Všichni jsme si středeční dopoledne
pěkně užili.