Radostným srdcem zkrásní tvář

Dne 3. listopadu nás navštívila s programem prevence rizikového chování Etický kompas
paní lektorka Bc. Petra Mecnerová. Název tématu: Když se kouknu do zrcadla, co vidím?
Žáci byli seznámeni s ideály krásy v historii, pracovali ve skupinách, zhlédli video. Byly jim
vysvětleny pojmy: charakter a sebepřijetí. Pro mladé lidi je v dnešní době čím dál víc
důležitější vnější vzhled než vnitřní hodnota člověka. Jsem velmi ráda, že v naší třídě tomu
tak není. Žáky chválím za pěkné chování a vzájemnou spolupráci ve skupinách. 🙂