Účast ve výtvarné soutěži

Zástupce naší třídy – Martin – si 2. listopadu vyzkoušel, jaké to je nakreslit tužkou sedící postavu. V galerii Plato se sešlo 80 nadšenců výtvarného umění. Vyzkoušeli si techniku kresby s živou modelkou, která seděla tři hodiny na židli a dala možnost všem soutěžícím zachytit na formát A2 tužkou své rysy. Martin měl takovou zkušenost poprvé. Na tak velký formát tužkou ještě nekreslil, ale popral se s tím statečně. Důležitější než umístění byla pro něj získaná zkušenost. – Takto popsala zážitky z výtvarné soutěže, které se Martin účastnil, paní učitelka výtvarné výchovy Dana Janíčková.

A jaké dojmy si odnesl ze soutěže Martin? – Byla to soutěž v kreslení živých modelů. K dispozici jsme měli plátna s papíry. Každý účastník měl své místo. Sešlo se mnoho učitelů z různých škol. Na práci měli žáci tři hodiny. Kdykoli během malování se mohli po areálu projít, nebo jít ven na zastřešenou zahradu a nadýchat se čerstvého vzduchu. Po ukončení soutěže se obrazy odevzdaly a žáci se mohli vrátit do svých škol. Vyhlášení výsledků se dočkají za pár dnů až týdnů. Museli jsme kreslit na plátna a po chvíli mě bolela ruka. Ale jinak mě soutěž moc bavila.

Martin při kresbě portrétu