Sběr kaštanů a žaludů

Podzimní měsíce jsou v naší škole ve znamení sběru kaštanů a žaludů. Pomáháme tak
našim myslivcům zajistit přikrmování pro lesní zvířata na zimní období.
Výkupu v myslivně ve Staré Bělé se účastnily žačky Anna a Elen. Anička nasbírala
8 kg žaludů a 2 kg kaštanů, Elen odevzdala 19 kg žaludů. Děvčata tak přispěla
lesní zvěři dobrotami do krmelců. Velmi chválím. 🙂