Sběr kaštanů a žaludů

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci a různá omezení se podařil uskutečnit již tradiční projekt Sběr kaštanů a žaludů na podporu Mysliveckého sdružení ve Staré Bělé.  Žáci ve svém volném čase sbírali kaštany a žaludy, které byly ve dnech 14. a 15. 10. 2020 vykupovány letos netradičně na myslivecké chatě ve Staré Bělé. Myslivci tyto nasbírané plody využijí k přikrmování zvěře v zimním období. Za svou práci byli žáci odměněni symbolickou částkou 1 Kč  za 1 kg kaštanů a 3 Kč za 1 kg žaludů. Celkem se letos nasbíralo přibližně  720 kg kaštanů a 570  kg žaludů.

Všem žákům i jejich rodinám, kteří se na sběru podíleli moc děkujeme.