Prezentace knih

Knižní sérií Kouzelný atlas putování časem nás žák Martin Patrik Hořínek přenesl do skutečné historie
bitvy na Vítkově, kde husité porazili křižáky. Práče Borek spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky cestou
do Tábora a vlastně i v Táboře samotném. Kdo z žáků chce v hodinách dějepisné části vlastivědy
excelovat, nechť se začte do jednotlivých dílů napsaných historičkou Veronikou Válkovou.