DOPRAVNÍ DEN

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 14. dubna se na prvním stupni uskutečnilo projektové vyučování s názvem Druhy
dopravních prostředků. Naše třída si vylosovala tramvaj. Povídali jsme si o dávné historii, stavbě koňské
dráhy, která vedla z Českých Budějovic do Lince v Rakousku, žáci zhlédli zajímavý dokument. V letech
1948 – 1975 jezdila tramvaj nazvaná Komárek po dnešní frekventované cyklostezce v Hrabové. Byla
dřevěná, cinkala a na výhybkách pěkně vrzala. Cestující seděli na dřevěných sedadlech, spíše lavicích,
místo madel visely ze stropů vozů kožené pásky. Původní představa byla, že tramvaj bude pokračovat
dále přes Starou Bělou až do Brušperku. K tomu však nikdy nedošlo. Současnost MHD? Tramvajové
tratě v Ostravě zdobí zeleň. Prostor kolejiště je osázen rozchodníkovými pásy. Co jsou rozchodníky?
Velmi odolné rostliny kvetoucí od jara do podzimu. Proč dochází k modernizaci zastaralých tratí? Hlavním
důvodem je snížení prašnosti i hlučnosti dopravy ve frekventované Ostravě. Podrobné informace najdete
ve vložených fotografiích. V hodinách výtvarné výchovy kreslili chlapci obrázky tramvají a dívky
vybarvovaly rozchodníky. Bylo zopakováno Desatero správného chování v MHD.
Všichni si své znalosti o dopravních značkách, křižovatkách ověřili v počítačové učebně při plnění testů
Chodec a Cyklista. Cílem dopravní výchovy na naší škole je vychovat v žácích správné přístupy a reakce,
které povedou ke snížení nehodovosti a k celoživotnímu bezpečnému a ohleduplnému chování v
silničním provozu.