Izrael – výukový program

Dne 29. března byly děti seznámeny s biblickým velikonočním příběhem o Ježíši z Nazareta. Žáci
porovnávali slavení Velikonoc jako svátku jara s oslavou Velikonoc z pohledu křesťanské tradice.
Paní Hořínkové děkujeme za výklad spojený s powerpointovou prezentací.