Výuka na DDH

V úterý 18. dubna se naše třída zúčastnila výuky ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka,
A. Kučery 20. Vyučování bylo rozděleno na část teoretickou a praktickou. V učebně žáci správně
pojmenovávali dopravní značky, řešili situace na křižovatkách, zabývali se povinnou a doporučenou
výbavou jízdního kola, psali testy, v nichž si nejlépe vedl Tom Schönwälder, který se radoval z plného
počtu dvaceti bodů. 🙂 Děti si vyzkoušely jízdu na kole podle pravidel silničního provozu, musely
respektovat dopravní značky a semafory. Průkaz cyklisty získali: Bědajanek Radim, Běla Sebastian,
Folta Jiří, Hořínek Martin Patrik, Schönwälder Tom a Sošková Magdaléna. Gratulujeme. 🙂
Všichni si zaslouží pochvalu za pěkné chování. 🙂 Poděkování patří panu učiteli Petru Smolkovi za pěkný
přístup k žákům a trpělivost.