DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

Aktiv BESIP spolu s Klubem dopravní výchovy vyhlásili výtvarnou soutěž s tematikou bezpečnosti
silničního provozu nazvanou Budoucnost dopravy: elektromobilita, autonomní řízení, chytré
technologie. Děti byly seznámeny s novými dopravními značkami. Práce budou zaslány hodnotitelské
komisi na ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Ostravě – Hrabůvce okrskovým metodikům dopravní výchovy.
Vedle výtvarné stránky bude při hodnocení kladen důraz na vystižení hesla výtvarné soutěže.
Držte nám palce!