Beseda s lékařem

Česká republika má největší úmrtnost dětí při úrazech v Evropě. Proto je potřeba se věnovat správnému
poskytování první pomoci. Celý průběh dvouhodinové besedy s MUDr. Jiřím Foltou je vypracován na
první vložené fotografii. Žáci si vyzkoušeli simulovaný hovor na rychlou záchrannou službu. Děkujeme
panu doktorovi za názorné ukázky nácviku resuscitace v případě bezvědomí. Žáky chválím za kázeň.